سم زدایی و ترک مواد مخدر

سم زدایی و ترک انواع مواد مخدر،محرک و روانگردان

بهبودی و درمان بیماران

با استفاده از روش های ماتریکس،گروه درمانی و مشاوره فردی

جلسات مشاوره خانواده

برگزاری منظم جلسات رایگان مشاوره خانواده

کادر درمانی مجرب

شامل تیم پزشکی،روانشناسی و مددیار اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد خانه سبز آرامش

جـدیـدتــرین نوشتــه های ســایت:
مقالات آموزشی خانواده
بهبودی و بیماری اعتیاد
0
بهبودیافتگان
0
جلسات مشاوره
0
کارگاه های آموزشی
0
ویزیت پزشک
0
مشاوره تلفنی
0
جلسات بهبودی