جـدیـدتــرین نوشتــه های ســایت:

افتخارات

دریافت مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کل کشور

دریافت گواهینامه جهانی مدیریت کیفیت ISO9001

دریافت گواهینامه جهانی مدیریت رضایتمندی مشتری ISO10002

دریافت گواهی نامه جهانی مدیریت بر شکایات مشتری ISO10004

دوشنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 239 بازدید