جـدیـدتــرین نوشتــه های ســایت:

معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام

نشریات ، آرم و نام NA متعلق به هیچ شخص خاص، کمیته و یا هیئت خاصی نیست و بر طبق قرارداد ودیعه از طرف کل انجمن به خدمات جهانی سپرده شده تا از آن محافظت نماید.
دفتر خدمات جھانی تنھا ناشر منحصر به فرد نشریات NA است و به ھمین دلیل ھیچ شخص یا گروھی اجازه چاپ یا قرار دادن نشریات را در سایتھای اینترنتی ندارد زیرا این مسئله  باعث زیر پا گذاشتن قانون حق چاپ محفوظ میگردد و میتواند منافع انجمن در کل را به خطر بیاندازد.
معرفی برخی از نشریات انجمن معتادان گمنام :

 کتاب پایه

کمیته فرعی نشریات درکنفرانس خدمات جهانی و بطور انفرادی صدها صفحه مطلب از اعضاء و گروههای مختلف NA دریافت و جمع آوری کرد.این مطالب با زحمت فراوان طبقه بندی،تصحیح،تنظیم و مجددا تجزیه و تنظیم شد.
دهها نفر از نمایندگان محلی و منطقه ای که با کمیته نشریات همکاری میکردند،هزاران ساعت از وقت خود را وقف تهیهء این کتاب ((پایه)) کردند،و از همه مهمتر این اعضا با وجدان بیدار خود،خواهان تضمین وجدان گروه در نگارش کتاب بوده اند.
بسیاری از ما بدون خواندن کتاب پایه هرگز با بهبودی آشنا نمی شدیم، این کتابی است که جلسات ما باخواندنی های برگرفته از صفحه‌های آن آغاز می شود.
از زمان انتشار نخستین ویراست کتاب پایه ما، NA رشد کرده و از بسیاری جهات تغییر یافته است. در این تحول، کتاب پایه از بسیاری جنبه‌ها یکی  از عوامل مؤثر بوده است. هر جا این کتاب چاپ و منتشر می شود NA رشدمی کند؛ آن هم نه فقط در تعداد بلکه به لحاظ عمق بهبودی و تجربیات.
اینک، با انتشار ششمین ویراست کتاب پایه ما، می‌توانیم بگوییم که NA از بسیاری جهات به بلوغ رسیده است. فصل‌های اول تادهم این کتاب عیناً مانند ویراست پنجم مانده است:
معتادکیست؟، برنامه معتادان گمنام چیست؟، چرااینجاهستیم؟، چگونگی عملکرد، چه بایدکرد؟، سنت‌های دوازده گانه معتادان گمنام، بهبودی و لغزش، ما بهبود پیدا می‌کنیم، فقط برای امروز، زندگی به روال برنامه، الهامات تازه ای خواهدشد.
اما وجه تمایز ویراست ششم، علاوه بر این پیش گفتار جدید، تجربه فردی است که پس از این ده فصل آمده است:
سرگذشت‌هایی از معتادانی که پاکی‌شان را در اندوه از دست دادن عزیزان، در بیماری های  سخت، در فراز و نشیب بزرگ کردن فرزندان، زندگی زناشویی، جدایی، تلاش برای ادامه تحصیل، جست و جوی شغل، و بسیاری از این دست حفظ کرده‌اند.

 کتاب چگونگی عملکرد

کتاب دیگری که به شما معرفی میگردد، چگونگی عملکرد نام دارد،و بررسی دوازده قدم و دوازده سنت NA میباشد و شامل دوبخش است:
قسمت اول: قدمهای دوازده گانه نام دارد و هدف آن دعوت از اعضاء به پیمودن مسیر بازیابی و همچنین استفاده از آن بعنوان یک درک شخصی از اصول روحانی دوازده قدم NA میباشد.
قسمت دوم: کتاب سنتهای دوازده گانه نام دارد و هدف آن این است که زمینهء بحث و تعمق را به گونه ای فراهم کند که گروههای محلی قادر شوند از اصول نهفته در هر سنت با توجه به شرایط منطقه ای ،برداشتی عملی و قابل اجراء بیابند.

کتاب راهنمای کارکرد قدم

در سالهای آغازین دههء ۱۹۸۰ جزوات و دفترچه های متفاوتی از کارکرد قدمهای دوازده گانه متعلق به اعضاء به کمیته نشریات خدمات جهانی رسید که همگی نیز دارای یک درخواست مشترک برای انتشار یک راهنمای کارکرد قدم استاندارد بود تا کل انجمن NA بتواند برای کارکردن دوازده قدم ازآن استفاده کند.
انجمن تقاضا داشت تا این پروژه درلیست اولویتهای کاری کنفرانس مربوط به کمیتهء خدمات جهانی WSCLC-NA قرارگیرد.درنتیجه نهایتا خدمات جهانی به WSCLC اعلام نمود تااین پروژه را درکنفرانس سال ۱۹۹۵ اغاز نماید.
تیتر کاری این پروژه برای چندسالی((راهنمای نوشتن قدم))بود،و نهایتا نام آن به ((راهنمای کارکردقدم))تغییر یافت. هرفصل شامل شرح یک قدم و سوالات مربوطه میباشد.
این کتاب با این نیت نوشته شده که هم بدرد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء با تجربه کمک کند تا درک عمیق تری از دوازده قدم داشته باشند.

کتاب راهنما و رهجو

اصول روحانی معتادان گمنام در قلب بهبودی از بیماری اعتیاد نهفته است . قدم ها اصولی هستند که بهبودی را برای ما ممکن می سازند ولی ما برنامه NA را در تنهایی کار نمی کنیم . ارتباط با راهنما کلید کار کردن قدم ها و درک اصول روحانی و تمرین آن درکلیه ی امور است.
این کتاب بر اصول رابطه ی راهنما و رهجو در NA ، فواید و چالش های آن ، و جایگاه اش در بهبودی روز به روز ما تمرکز دارد. زمانی که خدمات جهانی – در سال ۲۰۰۰ – از انجمن سئوال کرد چه چیزی در کتاب راهنما و رهجو باید گنجانده شود ، پاسخ ها بسیار دل گرم کننده بود ، هزاران صفحه تجربیات ، عقاید و ایده ها دریافت شد مثل روز روشن بود که راهنما و رهجو بودن از کشور به کشور ، منطقه به منطقه ، فرد به فرد متفاوت می باشد . این کتاب نتیجه ی این تنوع غنی است و سعی کرده تا تصویری از چگونگی رابطه ی راهنما و رهجو را در انجمن در حال رشد ، ما ارائه کند.

کتاب راهنمای خدمات محلی

فقط یک لازمه برای عضویت در NA وجود دارد”تمایل به قطع مصرف” اما در عوض این عضویت منافع بسیاری دارد.یکی از منافع آن،داشتن امتیازخدمت کردن میباشد.
کتاب راهنمای خدماتی در NA به این منظور چاپ شده تا منبعی در اختیار کسانی قرار دهد که در کشورهای مختلف،خود را وقف خدمتهای لازم جهت رساندن پیام ما به معتادانی که هنوز در عذابند می کنند.کتاب شامل بخشهای متنوعی می باشدازجمله:
نمودار ساختارخدماتی،مفاهیم خدماتی،توسعه جوامع NA ،گروه NA ،کمیته خدمات ناحیه ای ، کمیته خدمات شهری ، شورای منطقه ،دفترمرکزی ، قواعدبرقراری نظم و….

کتاب فقط برای امروز

کتاب فقط برای امروز حاصل تقریبا ده سال فعالیت انجمن NA است.بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۹ هزاران صفحه از مطالب مبدا توسط صدها عضو و دهها کمیتهء فرعی نشریات محلی تهیه شد،در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ کمیتهء نشریات کنفرانس خدمات جهانی آزمایش روشهای پردازش مطالب مبدا به مدخل های کتاب روزانه را آغاز نمود و سرانجام در ماه آوریل سال ۱۹۹۱ یکی از این روشها را برگزید.
در ماه بعد پروژهء کتاب روزانه به اوج خود رسید و درنوامبر ۱۹۹۱ ((کتاب:فقط برای امروز)) تکمیل شد،هدف از تهیهء این کتاب ارائهء موضوعات متنوعی دربارهء مراقبه به معتادان درحال بهبودی است.
این موضوعات از عوامل اساسی بهبودی گرفته تا سلسله مفاهیم گسترده و ملموس موجود را در بر میگیرد. این کتاب صرف نظر از مدت پاکی، مخصوص کلیهء افرادی است که در یکی از مراحل بهبودی به سر میبرند.

کتاب اصول راهنما روح سنت های ما

دوازده سنت درباره روابط ما با دیگران ، گروهها، بدنه های خدماتی و نیروی برترمان است.
سنت ها در حالی که نحوه رفتار ما در خدمت را مورد بررسی قرار می دهند ، در همان حال به ما می آموزند که چگونه زندگی کنیم . آنها روحانی هستند و در همان حال قابل اجرا.
سنت ها به ما کمک می کنند تا در زندگی جهت یابی کنیم و به ما یادآور می شوند که مقصدمان کجاست و کجا ممکن است زمین گیر شویم . اما در همان حال خاطر نشان می کنند که ما خود سکان دار کشتی زندگی خود هستیم . استقلال و اتحادمان راهنمای ما هستند ، و نه یک شکل بودن و حکومت کردن.
ما اختیارمان را به نیروی برتر می سپاریم و با برابری و مساوات گرد هم می آییم . هدف اصلی ما رساندن پیام به معتاد در هال عذاب است . اگر خواهان دستیابی به این هدف باشیم ، اول از همه خود نیازمند بهبودی هستیم و لازم است با رعایت اتحاد گرد هم آمده و گروههای مان را تشکیل دهیم و خدماتی ارائه کنیم ، که بهبودی را در دسترس همگی مان قرار دهد . جهت انجام این کارها نیازمند تمامی اصول ، منابع و اعضا موجود هستیم .

کتاب پاک زیستن

سفر ادامه دارد:
NA ، مسیر ، فرآیند و راهی برای زندگی به ما عرضه می دارد . پاداش و تاثیر بهبودی بر زندگی پایان ناپذیر است . علیرغم این در چه مرحله از این سفر قرار داریم ، آموختن و رشد برای ما ادامه دارد ، و هر چقدر پیش می رویم ، الهامات تازه ای خواهد شد . دست یافتن به انگیزه ای که بهبودی را تبدیل به یک سفر هیجان انگیز ، مداوم ، ارزشمند کند ، نیاز به تغییر مستمر و فعالانه عقاید و رفتارهای ما دارد . برای اکثر ما این به معنی تغییر حالت نوامیدی به شوق و اشتیاق است .

 کتاب راهنمای بیمارستان ها و زندان ها

 کمیته ی H&I کنفرانس خدمات جهانی این کتاب راهنما را بر اساس تجربه وسیع کمیته های فرعی H&I در سراسر انجمن تدوین نموده است . در نهایت تلاش به منظور بهره برداری از تجربیات غنی موجود H&I در انجمن ما و استفاده از آن جهت تدارک به روزترین خط مشی ، مفاهیم و اسلوب های عملکرد برای ارائه خدمات بیمارستان ها و زندان ها به عمل آمده است .
اطلاعات این کتاب در مدت زمانی طولانی فراهم شده و بهترین کارائی آن را فقظ ضمن آزمون و خطا درک کرده ایم ، بسیاری از مطالب و پیشنهادات به خوبی در اغلب زمینه ها و کمیته های H&I کارائی دارد. اگر چه هر کشوری نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است که مورد استفاده ی حکومت آن می باشد .
بهرگیری از شوراهای فرا منطقه ، منطقه یا اینترنتی ، منابع گرانبهایی را به وجود می آورد ، زیرا این منابع مشارکت و حمایت محور هستند . این منابع به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی بیش تر با راه حل های مناسب برای آن منطقه از جهان سازگاری دارند.

کتاب معجزات به وقوع می پیوندد

مطالب و تصاویر این کتاب،لحظاتی راپیش چشم ما می گذارد که ازسه دههء نخست شکل گیری انجمن معتادان گمنام به یادگار مانده است.
این مجموعه درحکم تاریخچه ای است از نخستین روزهای شکل گیری انجمن ما،بر اساس اسناد موجود در آرشیو دفتر خدمات جهانی.این کتاب نوعی آلبوم NA است. ثبت لحضاتی از دوران تلاشهای خستگی ناپذیر بنیان گذاران انجمن ما ، برای رشد و توسعهء آن.
امیدواریم همهء خوانندگان این کتاب،احساس قدردانی ما را از پیشینیان مان دریابند.

کتاب دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مسئولیت اصلی هر گروه NA برپایی جلسات بهبودی می باشد ، تا پیام را مستقیم به معتادانی که هنوز در عذابند برساند . گروه ها نیز خود در ساختار خدماتی به هم می پیوندند ، تا اطمینان حاصل کنند ، خدمات دیگری مانند بیمارستان و زندان ها ، توسعه نشریات، و غیره … به طور موثر و بدون انحراف گروه ها از انجام مسئولیت اصلی شان  ، ارائه کردند.

کتابچه یک راهنما جهت معرفی معتادان گمنام

این کتابچه از نشریات دیگری که توسط خدمات جهانی معتادان گمنام قبلا به چاپ رسیده ، تهیه گردیده است . این نشریات به طور کامل در این کتابچه چاپ گردیده اند . نشریات مربوطه و سال چاپ آن در ذیل چاپ گردیده است :
جزوه آیا من یک معتاد هستم؟ (۱۹۸۳ – ۱۹۸۶) ، به معتادان گمنام خوش آمدید (۱۹۸۶) ، خطاب به تازه وارد (۱۹۸۳) ، نگاهی دیگر (۱۹۸۴ – ۱۹۸۵) ، چگونگی عملکرد ، فصل چهارم کتاب پایه معتادان گمنام (۱۹۸۲ – ۱۹۸۴ – ۱۹۸۷ – ۱۹۸۸) ، حویشتن پذیری (۱۹۸۵) ، راهنما گرفتن ، راهنما شدن (۱۹۸۳) ، تجربه یک معتاد در پذیرش ، تعهد و ایمان (۱۹۸۳) ، فقط برای امروز (۱۹۸۳) ، پاک ماندن در دنیای بیرون (۱۹۸۸)، بهبودی و لغزش که جداگانه به صورت جزوه چاپ گردیده است (۱۹۸۶) که متن آن به صورت کامل در این کتابچه در سال ۱۳۸۶ و در کتاب پایه در سال های (۱۹۸۷ – ۱۹۸۴ – ۱۹۸۲ – ۱۹۸۸) به نام معتادان گمنام چاپ گردیده است .

 کتابچه سفید

این کتابچه انجمن معتادان گمنام را معرفی می کند ، و برای مردان و زنانی نوشته شده که مثل خود ما ، از درد به ظاهر بی درمان اعتیاد در عذاب هستند . علاجی برای اعتیاد وجود ندارد ، اما بهبودی از طریق برنامه ای با اصول ساده روحانی ، امکان پذیر است . این کتابچه ادعای جامع بودن ندارد ، فقط شامل ضروریاتی است که ما بر مبنای تجربه فردی و گروهی ، برای بهبودی لازم می دانیم .

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه

در دنیای امروز ، رساندن پیام معتادان گمنام بدون در دست داشتن بودجه کافی غیر ممکن است . چاپ نشریات و توزیع آن و داشتن خطوط تلفنی و ارائه خدماتی که تازه وارد را به ما و مرکز خدماتی ارتباط می دهد ، هزینه دارد . از آن لحظه که اعضای گروه پولی را که برای آن زحمت کشیده اند در سبد می ریزند ، مسئولیت ما به عنوان خدمت گزاران مورد اعتماد شروع می شود . باید مراقب باشیم که پول را عاقلانه خرج کنیم . با رعایت عقل سلیم از آن مراقبت کنیم و یک ذخیره احتیاطی برای هزینه های ماه بعد نگه داریم . پس از آن پیشنهاد می کنیم که باقیمانده خزانه به حساب شورای خدماتی در سطح بالاتر واریز شود . در مورد گروه  ، این یعنی انتقال مازاد خزانه به کمیته خدمات ناحیه ، در مورد کمیته ناحیه یعنی انتقال مازاد به خزانه کل منطقه ، در مورد کمیته خدمات منطقه ای ، یعنی انتقال بودجه به کنفرانس خدمات جهانی ، اگر شما جزیی از یک کمیته خدماتی ناحیه یا یک کمیته خدماتی منطقه ای نیستید ، پیشنهاد می شود این اصل را به کار بگیرید و پول خود را مستقیما به خدمات جهانی تحویل دهید.

کتابچه گروه

گروه های معتادان گمنام خود – حاکم هستند (در سنت های دوازده گانه لغت مستقل استفاده شده است ) . یک گروه می تواند به امور خود هر گونه که اعضاء آن تشخیص می دهند رسیدگی کند ، به شرط آن که اعمال گروه ، تاثیر منفی بر دیگر گروه ها و انجمن در کل نگذارد . پس چیزی که ما این جا ارائه می کنیم * کتاب قانون * نیست ، بلکه تجارب مشترک تعداد زیادی از گروه های ما است که در برگزاری جلسات و انجام کار موفق بوده اند . این قسمت به اعضاء جدیدتر کمک می کند تا بهتر درک کنند که چه کسی ، چکار می کند تا گروه ها بر پا باشند ، و آن ها چگونه می توانند به این امر کمک کنند . به اعضاء با تجربه تر نیز تصویری از مسائل و فعالیت های گروه ها را ارائه می کند . اما فرقی نمی کند که ما چه مقدار اطلاعات در این بخش بگنجانیم ، زیرا شما باز هم به این نتیجه خواهید رسید که بهترین منبع راهنمائی برای گروه ، در خود گروه نهفته است .

کتابچه مبانی برنامه ریزی:

راهنمایی برای تفکر راهبردی ، آماده سازی و دست یابی به اهداف ما

چرا برنامه ریزی می کنیم ؟

خیلی ساده ، برنامه ریزی خدمات ما را موثر تر می نماید و به ما کمک می کند تا در راستای یک هدف مشترک تلاش کنیم . چشم انداز خدماتی ما در انجمن معتادان گمنام ، به ما یادآوری می کند که ما می کوشیم با روحیه اتحاد با یکدیگر تعامل و همکاری نموده و از گروه ها در رساندن پیام بهبودی حمایت کنیم .

ما یک هدف مشترک داریم : رساندن پیام بهبودی . برنامه ریزی برای خدمات در انجمن معتادان گمنام ، مستلزم این است که ما آینده نگر باشیم ، زمان کافی به آماده سازی اختصاص دهیم و یک برنامه اقدام ، برای دست یابی به اهداف مشخص داشته باشیم .

جزوه آن سوی دیوارها :

این جزوه ساده که توسط معتادان در حال بهبودی انجمن معتادان گمنام نوشته شده است، مخصوص کسانی است که در حال حاضر در زندان به سر برده و با مواد مخدر مشکل دارند .
این جزوه ، منعکس کننده تجربه های بهبودی از بیماری اعتیاد ، هم در داخل و هم در خارج زندان ها ، می باشد.
ما مصرانه از شما تقاضا می کنیم که به خودتان یک فرصت داده و با روشن بینی،* آن سوی دیوارها * را بخوانید . شاید این جزوه به شما کمک کند تا پاک بمانید و زندگی تان تغییر کند . امید وجود دارد .

جزوه: برای کسانی که تحت درمان هستند

این جزوه برای آشنایی شما با برنامه بهبودی در معتادان گمنام طراحی شده ، و در آن مشارکت و تجربه معتادانی ارائه می شود که هم اکنون در NA در حال بهبودی هستند . در هنگام درمان ممکن است چیزهایی در مورد بیماری اعتیاد و دوازده قدم معتادان گمنام بیآموزید . درمان می تواند به شما برای شروع زندگی بدون مصرف مخدر کمک کند . حمایت سایر معتادان در حال بهبودی و برنامه ای برای بهبودی مداوم که شامل دوازده قدم است . می تواند برای ادامه زندگی بدون مصرف مواد مخدر کمک تان کند . ما در این جزوه پشنهادهایی ارائه می کنیم تا در گذر شما از درمان به بهبودی مداوم در معتادان گمنام کمک تان کند .

جزوه : جلسات اداری گروه

بزرگترین مسئولیت یک گروه رساندن پیام بهبودی NA است . گروه هایی که برای گفتگو وقت مصرف می کنند اغلب بهتر می توانند فضایی را ایجاد کنند که در آن بتوان پیام را به مشارکت گذاشت . گردهم آمدن در جلسات اداری باعث می شود تا اعضاء مشکلات گروه را مورد توجه قرار دهند ، با یکدیگر در ارتباط بوده و احساس یا درکی از گروه در کل داشته باشند . هم چنین جلسات اداری گروه ( که گاهی اوقات وجدان گروه نیز نامیده می شوند ) سبب می شود که گروه ها در مورد مسایل اداری گروه به گونه ای گفتگو کنند که باعث شود جلسه  بهبودی بر چگونگی رساندن پیام NA تمرکز کند .

جزوه : اصول و رهبری در خدمات NA

در مفهوم چهارم خاطر نشان شده که ما به منظور حمایت هر چه بیشتر از گروه هایمان ، به وجود رهبرانی تاثیر گذار در نظام خدماتی مان نیازمند هستیم .
ما شاهد موفقیت فراوانی در رشد انجمن بوده ایم ، به همین سبب شاید گاهی به نظر برسد که بیش تر کارهای NA به انجام رسیده است . وقتی فرصت شرکت در هدف اصلی ما ، برای همه مهیاست ، شاید همیشه روشن نباشد که برای پیش برد هدف اصلی ما ، چه کارهای دیگری باید کرد . واقعیت این است که تمام کارهای خدمات ما مستلزم جریانی مستمر از استعداد ، خلاقیت و تمایل اعضای ماست تا روند کمک به گروه ها در انتقال پیام NA استمرار یابد . ستادهای روابط عمومی ، برگزاری پانل ها در زندان ها و بیمارستان ها ، خطوط امداد ، فهرست جلسات و وب سایت ها تنها بخش کوچکی از خدمات متعددی است که توسط آن ها از گروه های ما حمایت می شود .
همکاری با دیگران فقط سرآغاز کارهای خدماتی است ، خدمت در NA باعث می شود بیش تر وقت ما صرف کمک مستقیم به معتادان در عذاب شود. و در ضمن تضمینی است برای بقای خود معتادان گمنام ، به این ترتیب ما با ایثار کردن ، از آن چه داریم محافظت می کنیم ((کتاب پایه ، فصل چه باید کرد؟))

جزوه : گروه های NA و مسئله دارو  درمانی

همان طور که در کتابچه در دوران بیماری آمده ، مصرف داروهای تجویز شده تصمیمی است اختیاری و شخص میان هر فرد ، راهنمای او ، پزشک ، و نیروی برتر ، این تصمیمی است که برای بسیاری از اعضا ، از ابتدا تا به انتها چالش برانگیز است.
دارو درمانی موضوعی نیست که گروه ها در مورد آن چیزی را تحمیل کنند . مقصود از این جزوه هم آن نیست که اعضا را در مورد این تصمیم شخصی ، یعنی استفاده کردن یا نکردن از دارو ، مخاطب قرار دهد ، یا سعی کند نظری متفاوت از نطر اعضا در مورد دارو درمانی را به آنان بقبولاند.
این جزوه در اصل به این نکته می پردازد که وقتی اعضای گروه دور هم جمع شوند و درباره چنین مسئله ای گفت و گو کنند ، گروه بهتر می تواند پیام NA را منتقل کند ، و با آغوش باز پذیرای تمام کسانی باشد که وارد جلسه می شوند .
گروه مستقل است و مقصود از این جزوه چیزی نیست جز آن که وسیله ای در اختیار گرو ه ها بگذارد تا بدانند چه طور خودشان درباره این موضوع به گفت و گو بپردازند . در تمام این گفت گوها ، باید به یاد داشته باشیم که صرف نظر از عقیده ، تصمیم و تجربه شخصی خود ما ، سنت های دوازده گانه به ما گوش زد می کند که مسئله دارو درمانی برای گرو ه های NA جزو مسائل خارجی است، و در NA به روی تمام معتادان گشوده است.

جزوه : رسانه های اجتماعی و اصول راهنمای ما

فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، بر چگونگی تعامل اعضای انجمن ما تأثیرات چشم گیر و گسترده‌ای گذاشته است.
اعضای NA پرسش‌های زیادی در مورد چگونگی رعایت اصول انجمن در این شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند، و این موضوع بحث‌های مفصلی را در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۰ برانگیخت . این جزوۀ خدماتی، تلفیقی است از نکات برآمده از آن بحث‌ها ، به همراه کارآمدترین روش‌ها و داده‌های اعضا در مورد شبکه‌های اجتماعی.

جزوه : معتادان گمنام منبعی در اجتماع شما

معتادان گمنام ، تشکیلاتی غیر انتفاعی ، بین المللی و انجمنی برخاسته از بطن اجتماع می باشد که با هدف بهبودی معتادان در ۱۰۸ کشور فعال است . اعضای انجمن معتادان گمنام NA ، چگونگی زندگی کردن بدون مواد مخدر را از یکدیگر یاد گرفته و از عوارض اعتیاد در زندگی شان بهبود می یابند.
اگر در نظر دارید ، انجمن معتادان گمنام را به کسی که با مواد مخدر مشکل دارد ، توسعه کنید ممکن است سئوالاتی در مورد تشکیلات ما داشته باشید ، این جزوه برای پاسخگوئی به چنین سئوالاتی ، طراحی شده است .

جزوه :تامین هزینه های خدماتی NA

پولی که در سبد می ریزیم کجا می رود
خود اتکا بودن به این معناست که خدمات NA به پشتیوانه تلاش های خود ما انجام می شود . جلساتی که منابع بیش تری دارند ، بیش تر کمک می کنند تا جلساتی که کمتر دارند دست خالی نمانند. بدین ترتیب ما ، در مقام انجمنی جهانی از معتادان گمنام مراقبت می کنیم .

جزوه : برای والدین یا سرپرستان نوجوانان عضو NA

وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود ، ممکن است در ذهن والدین یا سرپرست او ابهاماتی به وجو آید . هدف این جزوه پاسخ دادن به بعضی از این ابهامات است . مطالبی که در این جزوه آمده قرار نیست شما را در مورد چگونگی سرپرستی از فرزندتان راهنمایی کند . این ها بازگویی بعضی از تجربیات مشترک نوجوانانی است که در پاک ماندن و بهبودی در NA موفق بوده اند . در معتادان گمنام نوجوانانی از سراسر جهان به بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر دست یافته اند ، و ما امیدواریم این جزوه در بردارنده اطلاعات مفیدی باشد ، برای تمام عزیزانی که می خواهند در مورد تجربه هایی که یک عضو نوجوان در دوران بهبودی با آن رو به رو می شود ، بیش تر بدانند.

جزوه : از معتادان جوان ، برای معتادان جوان

این جزوه نوشتهء اعضای جوان انجمن معتادان گمنام است ، جوانانی که پاک مانده اند و راه جدیدی برای زندگی یافته اند ، هم اکنون در سراسر جهان ،معتادان جوانی که هر یک به زبانی سخن میگویند ، در NA در مسیر پاک شدن و پاک ماندن هستند.
ما این ها را می نویسیم تا تجربه مان را در مورد به واقعیت پیوستن پیام NA  با دیگران در میان بگذاریم.

جزوه : مثلت خود مشغولی

وقتی که به دنیا می آئیم ، فقط از خودمان آگاهیم و خود را تمام جهان می دانیم .
درک ما از اطراف ، فقط چیزی در حد نیازهای اصلی مان می باشد که اگر برآورده شوند ، کاملا راضی می شویم . به تدریج که آگاهی ما فزونی می یابد ، متوجه وجود دنیایی ، خارج از خودمان می گردیم : آدم ها ، مکان ها و چیزهایی که احتیاجات ما را برآورده می کنند . در این مرحله ، ما از گوناگونی و تفاوت ها آگاه می شویم که در نهایت ، در ما ، ایجاد سلیقه و ترجیح می نماید . ما یاد می گیریم که ، بخواهیم و انتخاب کنیم . در این بار ، ما نقطه مرکزی و محور جهانی شده ایم که دائما در حال بزرگتر شدن است و انتظار داریم که احتیاجات و خواسته ها یمان ، تماما برایمان مهیا و برآورده گردد.
منبع خوشنودی و رضایت ما ، از شکل نیازها و خواسته های غریزی مان که به گونه ای معجزه آسا در کودکی ارضا می شد ، درآمده و تبدیل به ارضای هوس ها و خواسته های جدید ما می گردد.

جزوه : عضو NA و ارائه خدمات در بیمارستان ها و زندان ها

بسیاری از اعضای انجمن معتادان گمنام ، متوجه شده اند که خدمات در بیمارستان ها و زندان ها ، بخش مهمی از بهبودی شخصی شان را تشکیل داده است . اعضای ما که فعالانه در ارائه خدمات به بیمارستان ها و زندان ها شرکت می کنند ، منابع بسیار مهمی در انجمن به حساب می آیند .
تعهد به خدمات رسانی در بیمارستان ها و زندان ها ، یکی از روش های بسیاری است که از طریق آن می توان در ساختار خدماتی NA شرکت کرد  و به ما کمک می کند احساس کنیم بخشی از انجمن مان هستیم .

جزوه : جوانی و بهبودی

ماهیت اعتیاد ما طوری است که ما اجبارا  به آخر خط یا مجموعه ای از آخرخط های خود می رسیم.
آخر خط ما می تواند هرجا که ما به آن اجازه می دهیم باشد.
لازم نیست که حتما” درمدرسه رد بشویم، همه چیزهایی که برای مان مهم است از دست بدهیم، به زندان برویم یا در آستانه مرگ قرار بگیریم ما آموخته ایم که بپذیریم آنچه را نمی توانیم تغییر دهیم.

جزوه : بهبودی و لغزش

بسیاری ازمردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مصرف نکردن مواد مخدر است.
آنها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهیز طولانی مدت را علامت موفقیت کامل می دانند.
اما ما در برنامه بهبودی معتادان گمنام متوجه شده ایم که چنین برداشتی بسیار ساده انگارانه است . گاه لغزش برای عضوی که قدری با انجمن ما مربوط شده است ، ممکن است چنان تجربهء تکان دهنده ای باشد که او را وادار به دنبال کردن جدی تر این برنامه کند.

جزوه : قابلیت دسترسی برای آن هایی که نیازهای مضاعف دارند

چه نیازهای مضاعفی مد نظر است

بسیاری از ما می توانیم از فهرست راهنمای جلسات ، جلسه ای بیابیم ، به آن جا برویم ، بنشینیم و بی هیچ فکر دیگری به پیام بهبودی گوش فرا دهیم . اما هستند کسانی که انجام همین اعمال هم برایشان ممکن نیست .
آنهایی که برای استفاده از موهبتی که ما از آن بهره مندیم نیاز به کمک های مضاعف دارند . به عبارت دیگر آن ها معتادانی هستند که به دلایل متعدد نیازهای مضاعف دارند.
سنت پنجم می گوید که هدف اصلی ما رساندن پیام به معتادی است که هنوز در عذاب است . اما  برای ما این کار تنها مشارکت کردن درباره بهبودی مان کافی نیست . ما نیاز داریم بدانیم که در چه هنگام فضای جلسه ما دیگر به سادگی قابل دسترسی نیست و همه نمی توانند وارد آن شوند و پیام جلسه ما به راحتی به افرادی که نیازمند آن هستند نمی رسد.
یکی از دلایل شاید این باشد که ما مکان مناسبی برای برگزاری جلسه انتخاب نکرده باشیم . وقتی چنین مشکلی پیش بیاید ما باید تمام تلاش مان را انجام دهیم تا موانعی که جستجوی بهبودی را برای معتادان دشوار می کنند از میان برداریم .

جزوه : اعضای دور افتاده – پاک ماندن در انزوا

در راستای این جزوه ، *عضو دور افتاده* یا* Loner * را به عنوان معتادی که از نظر جغرافیایی ، دور افتاده و منزوی است و با این حال می خواهد از اعتیادش بهبود پیدا کند ، تعریف می کنیم .
اگر شما قادر نیستید به جلسات NA بیایید ، امیدواریم این جزوه به شما کمک کرده و راه حل های عملی ای برای تجربه یک زندگی شاد ، پر نشاط و آزاد را ارائه دهد.
اگر چه این جزوه مخصوص معتادانی است که در مناطق دور افتاده در حال بهبودی بوده و نمی توانند به طور مرتب در جلسات NA ، شرکت کنند ولی هر معتادی که این جزوه را می خواند ، نکات ارزشمندی را جهت چگونگی بهبود از اعتیاد ، کسب خواهد کرد.

جزوه : اطلاع رسانی و عضو NA

رساندن پیام NA یکی از قسمتهای مهم بهبودی بسیاری از اعضاء ما است و به برخی از ما کمک نموده تا توانایی های خود را کشف و گسترش دهیم .
پیام بهبودی NA با حمایت شما می تواند به بسیاری از مردم برسد . شرکت در کمیته اطلاع رسانی به شما این فرصت را می دهد که تغییر مثبتی در زندگی دیگران ایجاد کنید .
اطلاع رسانی چیست؟
نقش کمیته اطلاع رسانی حصول اطمینان از این است که اطلاعات دقیق و روشنی در مورد NA در دسترس عموم قرار گیرد ، امروزه تقاضا برای دریافت اطلاعات در مورد انجمن ما از همیشه بیشتر است . عضویت در کمیته ای که معتادان در حال عذاب را به انجمن ما راهنمایی می کنند به همراه خود پاداشی معنوی دارد که نمی توان آن را توصیف کرد و فقط باید تجربه نمود.

جزوه : متکی به خود بودن در NA (پول بی اهمیت نیست)

ما از پول خود اعانه میکنیم تا به پرداخت هزینه خدماتی که برای زنده نگه داشتن و رشد NA لازم است،کمک کرده باشیم.
گروههای ما در هر جلسه خود سبد به گردش درمی آورند تا اعضاء کمک های مالی خود را در آن بریزند، پولی که ما در سبد می اندازیم کمک میکند تا گروهها به کار خود ادامه دهند و فضای امن بهبودی را برای آن تازه وارد متزلزلی که بیرون درب جلسه مردد است که آیا وارد جلسه بشود یا نه؟،فراهم کند.

جزوه : تجربه یک معتاد با پذیرش ، ایمان و تعهد

وقتی که من به برنامه NA پیوستم ، مشکل خود را تشخیص داده بودم . من تمایل داشتم قطع مصرف کنم ولی نمی دانستم چگونه . به دلیل ماهیت اعتیاد ، تمامی زندگی من در به دست آوردن مواد ، مصرف کردن و پیدا کردنش روش های جدید برای بدست آوردن بیشتر ، خلاصه شده بود .
همه خصوصیات شخصیتی من ، این وسوسه دائمی را تقویت می کرد . من به نحو کاملا خود محورانه سعی داشتم زندگی ام را از طریق فریب دادن آدم ها و دستکاری شرایط به نفع خودم ، اداره کنم.
من کاملا کنترل را از دست داده بودم . این وسوسه دائمی ، مرا به مصرف مداوم مواد ، بر خلاف خواسته ام و با علم این که این کار باعث تخریب خودم بوده و بر علیه غریزه بقای من است ، وادار می کرد. من که به مرز دیوانگی و نهایت در ماندگی رسیده بودم ، دست از جنگیدن برداشتم و پذیرفتم که یک معتاد هستم ، که زندگی ام کاملا غیر اداره شده و در برابر بیماری ام عاجز هستم .

جزوه : نگاهی دیگر

از اعتیاد شاید به فراوانی شیوه های تفکر تعریف وجود داشته باشد ، هم براساس پژوهش و هم براساس تجربه شخصی ، ولی شاید بتوانیم سر این چند نکته ابتدایی به توافق برسیم :
اعتیاد آزادی نیست ، اعتیاد رشد شخصی نیست ، اعتیاد خیرخواهی نیست ، اعتیاد نوعی راه و رسم زندگی نیست.

جزوه : راهنما و رهجو شدن

یکی از پیشنهاداتی که بسیاری از ما در بدو شرکت د جلسات NA می شنویم این است که راهنما بگیریم .
به عنوان تازه وارد ، ممکن است معنای آن را درک نکنیم . یک راهنما به چه معناست ؟ چگونه ما راهنما گرفته و از او استفاده کنیم ؟ کجا می توان یک راهنما پیدا کرد ؟ هدف این جزوه ، ارائه مقدمه ای خلاصه در مبحث راهنما و رهجو شدن است.

جزوه : آیا من یک معتاد هستم؟

سوالاتی که از نظرتان خواهد گذشت، توسط معتادان درحال بهبودی در معتادان گمنام طرح شده اند. اگر شک دارید که معتاد هستید،چند دقیقه از وقت خود را صرف خواندن سوالات زیر کنید و به بهترین شکلی که میتوانید صادقانه بدانها پاسخ دهید.
آیا هیچگاه به تنهایی مواد مخدرمصرف کرده اید؟
آیا هیچگاه ماده مخدری را جایگزین ماده دیگری کرده اید، با این تصور که یک نوع خاص برای شما مشکل آفرین بوده است؟

جزوه : به معتادان گمنام خوش آمدید

به اولین جلسه تان در NA خوش آمدید.
NA راهی را برای زندگی بدون مواد مخدر به معتادان پیشنهاد می کند.
اگر مطمئن نیستید که معتاد هستید نگران آن نباشید . شرکت در جلسات را ادامه دهید. فرصت لازم را برای این که خودتان به نتیجه برسید خواهید داشت.

جزوه : خویشتن پذیری

خویشتن پذیری ، عامل تعادل دربهبودی ما است . دیگر نیازی نیست به دنبال تایید دیگران بگردیم . درکمال آزادی و باسپاس گزاری روی حسن های مان تمرکز می کنیم تا با فروتنی ازنقص های مان دورشویم و به بهترین معتاد درحال بهبودی که می توانیم باشیم ، تبدیل شویم.
خویشتن پذیری مفهومش این است که ما همین طورکه هستیم خوبیم ، اما کامل نیستیم و می توانیم رشد کنیم.

جزوه : یک راهنما جهت معرفی جلسات NA

اگر شما در NA تازه‌وارد هستید و یا در نظر دارید که برای اولین بار به یک جلسه معتادان گمنام بروید، شایسته است در مورد آنچه در جلسات ما اتفاق می‌افتد، مقداری اطلاعات کسب کنید.
هدف از ارائه این اطلاعات این است که شما دریابید زمانی که ما برای مشارکت بهبودی‌مان دورهم جمع می‌شویم چه‌کاری انجام می‌دهیم.
در وحله اول کلماتی که مااستفاده می‌کنیم و نحوه عملکردمان ممکن است برایتان ناآشنا باشد، اما امیدواریم این اطلاعات کمک کند تا اولین جلسه NA برای شما بیشترین کارایی را داشته باشد یا هنگامی‌که بازهم به جلسات برمی‌گردید احساس بهتری داشته باشید.

جزوه: اطلاع رسانی

انجمن معتادان گمنام (NA) نهادی است مردمی و خود جوش که در سال ۱۹۵۳ میلادی مطابق با ۱۳۳۲ هجری شمسی توسط افرادی که خود زمانی در چنگال بیماری اعتیاد گرفتار بودند ، بنیانگذاری شد.
این انجمن در بیشتر کشورهای جهان ، از جمله کشورهای مسلمان با هدف کمک و نجات معتادان از اعتیاد به مواد مخدر فعال است. روش بهبودی از اعتیاد در معتادان گمنام بر مبنای ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر است .

جزوه : فقط برای امروز

ما وقتی وارد برنامه معتادان گمنام شدیم ، تصمیم گرفتیم زندگی مان را به مراقبت نیروی برتر بسپاریم . چنین تسلیمی ما را از زیر بار سنگین گذشته و نیز ترس از آینده خلاص می کند ، به این ترتیب ، از دیدگاه درست تری می توانیم به موهبت امروز بنگریم . ما زندگی را چنان که همین اکنون هست می پذیریم و از آن لذت می بریم .

 جزوه : معتادان گمنام

و افرادی که برای درمان دارو مصرف می کنند

معتادان گمنام می تواند برای بیماران شما به عنوان منبعی در جامعه به حساب آید . برنامه بهبودی NA بیش از ۶۲ سال است که بر زندگی صدها هزار نفر از معتادان در سراسر جهان تاثیر بسزایی داشته است .
رفتن به یک جلسه NA این امکان را به بیماران شما می دهد تا از حمایت اعضای NA و یک برنامه ۱۲ قدمی برخوردار شوند . پس از چند بار حضور در جلسات و شماهده اینکه NA چه خدماتی ارائه می کند ، بیماران می توانند تصمیم بگیرند ، که آیا بهبودی در معتادان گمنام روش مناسبی برای ایشان هست یا خیر.

جزوه : برآورد عضویت

برآورد عضویت در معتادان گمنام برای سال ۲۰۱۵ :
از سال ۱۳۸۶ در همایش جهانی NA ، خدمات جهانی NA اقدام به نشر و توزیع آمارهای گرافیکی کرده است . در سال ۱۳۹۴ پرسشنامه آمار در همایش جهانی در ریودوژانیرو برزیل منتشر گردید.
بعلاوه اینکه پرسشنامه از طریق پست ، فاکس و آنلاین در دسترس اعضا قرار گرفت . این پرسشنامه به مدت شش ماه در اختیار اعضا بود و ما بازخورد خوبی دریافت کردیم .
تعداد پاسخ های دریافتی ۲۲۸۰۳ عدد بود . ما از این داده ها جهت تهیه اطلاعات درباره انجمن ، تقویت روابط عمومی و پی بردن به اینکه چگونه می توانیم بهتر پیام رسانی کنیم ، استفاده می نمائیم.

جزوه : اطلاعات درباره NA

امروز معتادان گمنام بعنوان سازمانی فعال در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی ، اروپا ، استرالیا ، خاور میانه ، نیوزلند و روسیه حضور دارد .
گروهها و انجمن محلی در حال رشد و تحول در سراسر شبه قاره هند ، آفریقا و آسیا هستند . امروز سازمان ما حقیقتا به انجمی چند زبانه و چند فرهنگه تبدیل گردیده  و در حدود ۶۷۰۰۰ جلسه هفتگی  در ۱۳۹ کشور جهان برگزار می کند.