جـدیـدتــرین نوشتــه های ســایت:

افتتاح مرکز بهبود اقامتی خانه سبز آرامش

افتتاح مرکز بهبود اقامتی خانه سبز آرامش توسط ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان اسلامشهر و هیئت همراه در هفته بهزیستی و دهه کرامت

و بازدید ریاست محترم بهزیستی و معاونت محترم پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان اسلامشهر از مرکز خانه سبز آرامش.

حضور تیم اورژانس اجتماعی در مرکز بهبود اقامتی خانه سبز آرامش بمناسبت هفته بهزیستی